Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku pracy wyglądała w taki sposób, że najczęściej spotykane były umowy na etat i to w należących do państwa przedsiębiorstwach. Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja licznych spółek i zaczęły na szerszą skalę tworzyć się firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych na zachód